tesco logo

Rozvoj vysoko výkonných tímov v spoločnosti Tesco

Tesco je britský nadnárodný maloobchodný predajca potravín a všeobecného tovaru. Po celom svete má viac ako 6 800 obchodov a zamestnáva viac ako 440 000 ľudí.

Čo spoločnosť potrebuje

Spoločnosť Tesco potrebovala zaviesť novú stratégiu, aby:

  • Zvýšili zameranie na potreby klientov
  • Zvýšili konkurencieschopnosť prostredníctvom otvorenia obchodov Tesco Extra

Na tento účel sa kľúčoví manažéri zapojení do programu rozvoja predajní museli stať kvalifikovanými tvorcami tímov, aby dokázali vytvoriť vysoko výkonné tímy :

  • Posunúť výkonnosť tímu na inú úroveň
  • Dosahovať výsledky pod tlakom v prostredí, kde nie je možné posúvať termíny

Riešenie Lumina Learning

Spoločnosť Lumina Learning spolupracovala so spoločnosťou Tesco na vývoji programu Lumina Team. Zamerala sa na:

  • Pochopenie samého seba
  • Zvýšenie interpersonálneho povedomia v rámci tímu

Stanovili kľúčové kompetencie potrebné pre vysoko výkonné tímy, pričom na uľahčenie tohto procesu použili Lumina Spark a Lumina Team.

Na základe portrétov Lumina Spark boli vytvorené tímy.

Spoločnosť Lumina Learning realizovala dvojdňové intervencie v spoločnosti Tesco. Okrem toho zorganizovali jednodňové pokračovanie pre špičkový tím.

S programom sa teraz stretávajú mnohé tímy spoločnosti Tesco.

Výsledky

Spoločnosť Tesco úspešne rozvíjala kompetencie v oblasti tímovej komunikácie.

Uskutočnilo sa mnoho „rozhodujúcich rozhovorov“, keď sa riešili tieto problémy:

  • Silný tlak na dodržiavanie termínov
  • Náročná tímová dynamika
  • Jednotlivci, ktorí potrebujú pracovať s „opačnými typmi“

Kľúčový manažér sa vďaka programu Lumina stal inšpiráciou a plne sa zapojil a výkonnosť tímu sa viditeľne zlepšila.

Informácie a tipy na zlepšenie tímovej práce nájdete po prihlásení sa tu.


Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.

Nájsť najbližšieho experta

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.