Tímová práca vo virtuálnom priestore

Mnohé organizácie sa v súčasnosti musia popasovať s prechodom z priamej tímovej práce na prácu na diaľku. Naše riešenie Virtual Teamwork inšpiruje vašich zamestnancov, aby dokázali čeliť výzvam v rámci vzájomnej spolupráce, pokiaľ osobné stretnutie s kolegami nie je možné.
lumina learning lumina spark participants using splash app and spark profile on mobile phones

Prínos

Ak organizácie zažívajú problémy v globálnom meradle, musia sa tímy zapojiť proaktívne a čo najkreatívnejšie. Virtual Teamwork pomáha tímom zvládnuť túto výzvu tým, že prináša inovatívne riešenia so spoločným cieľom.

Komu je určený?

Virtual Teamwork je efektívne riešenie, ktoré dokáže výrazne zlepšiť tímový výkon. Či už ide o nový tím, ktorý zrazu musí pracovať vo virtuálnom priestore, alebo skúsený tím, ktorý chce svoj výkon posunúť na vyššiu úroveň, Virtual Teamwork odhalí skutočný potenciál každého človeka.

Váš tím bude vysoko adaptabilný a bude vedieť oveľa lepšie reagovať na budúce neočakávané výzvy, či už osobne alebo vo virtuálnom priestore.

Naučíte sa, ako vyvážiť schopnosť prispôsobiť sa a reagovať pružne a s chladnou hlavou, s pocitom zodpovednosti a túžbou dotiahnuť veci do konca – podporou ľudí, tímov a lídrov, aby podávali čo najlepší výkon vtedy, keď ich najviac potrebujete.

Virtual Teamwork je vhodný pre akýkoľvek typ výzvy či problému:
1. Tímu sa nedarí spolupracovať vo virtuálnom priestore, potrebujete spoločné zameranie a cieľ
2. Ako tím ste ešte nepracovali na diaľku a potrebujete sa to rýchlo naučiť
3. S virtuálnou prácou má každý z vás inú skúsenosť a potrebujete sa zosúladiť a nájsť si najlepší systém práce
4. Váš tím už funguje na virtuálnej úrovni pomerne dobre, no chcete to posunúť na vyššiu úroveň v rámci vzťahov alebo výkonu

1.

Pomocou aplikácie Team Viewer môžete interaktívne preskúmať virtuálnu osobnosť tímu

2.

Pozrite sa, ako sa tím mení v záťaži

3.

Zistite, ako efektívne komunikovať v tíme

4.

Okamžite uplatnite získané poznatky na sebe a vo vašom tíme

Ako to funguje

Trojhodinové stretnutie plné akcie, v ktorom pomocou mandaly Lumina Spark odhalíte správanie jednotlivcov a tímov. Témou je o.i. aj spoločná reakcia tímu na záťaž a následné riešenia zamerané na zlepšenie výkonu. Pomocou aplikácie Lumina Splash App preskúmajú všetci členovia tímu svoju interpersonálnu dynamiku a pomocou praktických záväzkov a prísľubov budú pracovať na tom, aby zlepšili vzájomné vzťahy.

Nech už sa tím nachádza kdekoľvek, z prístupu k platforme Lumina Learning Experience vždy získate. Vďaka tejto platforme môžete zaznamenať svoje ciele týkajúce sa rozvoja a čerpať z množstva e-learningových zdrojov. Naši virtuálni facilitátori upravia a aplikujú rámec Virtual Teamwork, tak, aby formovali vlastnú jedinečnú cestu tímu k vysokej výkonnosti.

1.
Vďaka hlbšiemu pochopeniu spoločných silných stránok tímu a možných slepých miest sa všetci zaviažu k osobnému a kolektívnemu rastu.
2.
Inšpiratívny a zároveň praktický jazyk Lumina Spark pomáha tímu oceniť širokú rozmanitosť
3.
Tím profituje z hlbších väzieb, silnejších komunikačných zručností a pocitu spoločného cieľa.
4.
Každý skúma vplyv virtuálneho prostredia na seba a na tím

Čo získate?

Budujte vzťah

Vážte si rozmanitosť

Zlepšite spoluprácu

Zvýšte produktivitu

Teambuilding with a geographically remote team has never felt so personal – Lumina Learning has gone the extra mile to make the virtual sessions familiar, exciting and interactive

Dr Jeremy Rowson

Generálny riaditeľ CE Turner

Nástroje Lumina Learning