Lumina Select

Nájsť správnych ľudí, pýtať sa správne otázky, odhaliť skrytý potenciál a vyhnúť sa nákladným chybám pri výbere nových zamestnancov. Lumina Select je šitý na mieru pre výber nových zamestnancov a pomôže vám vybrať na danú pozíciu správneho človeka.

Čo ponúkame

Každá organizácia má svoju vlastnú identitu, ktorá formuje požiadavky na jej proces výberu. Úspešné rozpoznanie a výber silných kandidátov je zásadnou súčasťou rastu firmy.

Lumina Select zohľadňuje hodnoty organizácie a požiadavky na konkrétnu pozíciu. Vďaka tomu vie rozoznať, či je kandidát vhodný pre danú organizáciu a organizácia vhodná pre kandidáta.

Lumina Select zlepšuje komunikáciu medzi kandidátmi a personalistami. Vyberte pre svoju organizáciu tých najlepších ľudí. Objavte ich skrytý potenciál. Zabezpečte, aby obe strany jasne pochopili vzájomné očakávania.

Program Lumina Select je navrhnutý tak, aby personalisti aj kandidáti získali lepší prehľad o kvalitách, ktoré sú v rámci kultúry organizácie na danú pozíciu potrebné.

Meria 16 pracovných kompetencií

Zrozumiteľne a jasne, jednostranový výstup

Odhalí silné a slabé stránky kandidátov

Ukazuje pravdepodobné správanie kandidátov v strese

Čo získate

Lumina Select vychádza z programu Lumina Spark a vytvorí portrét preferencií a kvalít kandidátov. Pomocou týchto informácií môžu personalisti pohovory "ušiť na mieru" a lepšie preskúmať silné a slabé stránky kandidátov.
1.
Zlepšite výkon svojej organizácie a vyberajte kandidátov s maximálnym potenciálom
2.
Znížte náklady na výber zamestnancov a vyhnite sa drahým chybám
3.
Vytvorte komplexný celok - od výberu a adaptácie zamestnanca až po osobný rozvoj
4.
Namiesto manažovania sa môžete sústrediť na ciele organizácie

Kľúčové charakteristiky

Vytvoriť správne pozície

Urobte pohovor so správnymi ľuďmi

Klásť správne otázky

Vybrať správnu osobu

Naša komplexná digitálna ponuka v rámci Lumina Select zahŕňa Profil pozície, Sprievodcu portrétu Lumina Select, Sprievodcu pohovorom. To všetko sa nachádza v systéme Sprievodca výberovým konaním Lumina Learning (ATS), ktorý slúži na vyhľadávanie uchádzačov. Sprievodca výberovým konaním vám umožní vytriediť, vyfiltrovať a vyhľadať uchádzačov pre viacero pozícií a rýchlo a jednoducho ich posunúť cez proces výberu.

Každá pozícia je jedinečná a vyžaduje si výberové riešenia, ktoré túto jedinečnosť odrážajú. Profil pozície Lumina vám umožní vytvoriť digitálny profil Lumina Select na mieru a zamerať sa na najdôležitejšie kompetencie každej pozície, ktorú potrebujete obsadiť. Zároveň môžete využiť naše šablóny pre kompetencie konkrétnych pozícií, ktoré sú vytvorené na základe reálnych údajov, a pomôžu vám pri výbere tých správnych kompetencií. Najlepšie je, že môžete vytvoriť nekonečný počet pracovných profilov a upraviť digitálne správy Lumina Select, koľkokrát potrebujete, a to bez dodatočných nákladov.

1.

Hodnotenie, prehľad a výber uchádzačov jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým

2.

Pomáha identifikovať kompetencie, ktoré sú kľúčové pre úspech na danej pozícii

3.

Ponúka interaktívne hĺbkové nahliadnutie do osobnosti a kompetencií uchádzača

4.

Vytvorí návod na mieru – ako viesť pohovor s uchádzačom o zamestnanie a klásť správne otázky

Program Lumina Learning používame ako nástroj pri pohovoroch na pozície zdravotníckych konzultantov a výsledky sú pre nás neoceniteľné. Vďaka nemu sme sa naučili klásť správne otázky, aby sme zistili, ako človek pracuje, keď je pod tlakom. Zároveň vieme rozpoznať, ako sa človek hodí do tímu, pretože zdravotníctvo je jeden obrovský tím, kde pracujete s množstvom rôznych ľudí s rôznymi špecializáciami. Je to veľmi výhodné najmä pri práci so staršími lekármi.

Dr Neil Pease

Výkonný riaditeľ pre rozvoj pracovnej sily & organizačný rozvoj, University Hospitals of Derby a Burton

Nástroje Lumina Learning