Lumina Leader

Veďte svoj tím vlastným jedinečným spôsobom. Lumina Leader umožní lídrom pochopiť do hĺbky ich prirodzený štýl vedenia. Ukáže im, ako svoj tím viesť sebaisto a autenticky a naučí ich, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia potrebám ich zamestnancov a organizácie.

Čo ponúkame

Vďaka programu Lumina Leader si účastníci začnú lepšie uvedomovať svoj jedinečný štýl vedenia a získajú návod, ako viesť ľudí prirodzene a autenticky. Je zameraný na štyri oblasti vedenia: Vedenie s nasadením, Vedenie k splneniu cieľov, Vedenie zapojením ľudí, Vedenie s víziou.
Spätná väzba od ľudí na podobných pozíciách s Lumina Leader 360 dáva lídrom príležitosť, aby sa na seba pozreli očami druhých a videli skutočné dôsledky svojho štýlu vedenia.

Ľudia sa môžu dostať na vedúcu pozíciu, aj keď na to nemajú predpoklady. Podľa správy Investors in People/TBR z roku 2015 len v Británii stojí zlý manažment ľudí ročne 84 miliárd libier. Lídri však v súčasnosti stoja pred neľahkými výzvami. Musia čeliť pribúdajúcim požiadavkám, práci pod vysokým tlakom a sú vystavení rôznym skupinám so širokým spektrom potrieb.

Lumina Leader poskytne lídrom informácie, ku ktorým sa len tak ľahko nedostanú. Umožní im nahliadnuť do ich jedinečného štýlu vedenia. Odhalí im, čo ich brzdí, aké sú ich slabiny a ukáže im cestu, ako sa im vyhýbať. Tento program zlepšuje sebapoznanie, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru pri vedení svojich zamestnancov v časoch narastajúcej konkurencie a neistoty.

Pochopte, ako vaša osobnosť ovplyvňuje váš štýl vedenia

Dôverujte svojmu vlastnému autentickému štýlu vedenia

Naučte sa, ako maximalizovať svoje silné stránky pri vedení a odstrániť nedostatky

Staňte sa lídrom, ktorý je prínosom pre svoju organizáciu

Čo získate

Lumina Leader, a voliteľné hodnotenie Lumina Leader 360, umožňujú lídrom riešiť prekážky v ich kariére, stať sa všestrannejšími a odolnejšími pri vedení v časoch zmien a motivovať ľudí, aby dosahovali vysoké výkony.

Projekty si môžete prispôsobiť v rámci veľkosti aj účelu dotazníka. Pri väčších projektoch so zapojením viacerých lídrov sa často uprednostňuje kratší dotazník, čo znamená, že tieto projekty dosahujú 100 % vyplnenie dotazníka od každého lídra, čím sa zabezpečí hladké a jednoduché zavedenie vášho riešenia. Rovnako je možné zvoliť dotazníky zamerané výlučne na efektívne alebo neefektívne vedenie, čo znamená, že lídri nikdy nemusia stráviť dlhší čas vyplňovaním, než je potrebné, a každá otázka je zameraná na váš presný rozvojový účel. Výber je na vás.
1.
Väčšia odolnosť v časoch zmien a neistoty
2.
Motivácia a pomoc na ceste za spoločnou víziou
3.
Schopnosť prispôsobiť sa a reagovať na rôzne požiadavky
4.
Zvýšiť morálku a znížiť fluktuáciu zamestnancov

Kľúčové charakteristiky

Veďte autenticky

Dosiahnite ciele

Zlepšíte spoluprácu

Budujte vzťahy

Program Accelerate v rámci Lumina Learning zanechal v našich ľuďoch a kultúre našej firmy hlbokú a nezabudnuteľnú stopu. Účastníci pomaly začínajú prechádzať z biznis pozícií na senior pozície.

Sharon Green

Riaditeľka pre vzdelávanie a rozvoj, GMG Radio

Nástroje Lumina Learning