Rozvojové plány s hlbokým vplyvom založené na údajoch

Čo teda obsahuje súbor nástrojov na interaktívne a ľahko zapamätateľné zážitky, ktoré pomáhajú ľuďom byť čo najlepšími počas tejto náročnej doby plnej výziev? Niečo, čo vzbudí neustálu zvedavosť skúmať správanie na pracovisku, práve teraz, keď je to najdôležitejšie? Niečo, čo je založené na takých údajoch, ktoré sú schopné poskytnúť vopred pripravený plán s hlbokým vplyvom, krok za krokom, tak, že rozvojové tímy a koučovia môžu namiesto budovania plánu tráviť svoj čas tým, čo robia najlepšie, a to vyzdvihovaním toho najlepšieho čo je v ľuďoch?

 

Práve tu vám pomôže váš digitálny asistent Spark Coach Plusm ktorý spája údaje Lumina Spark založené na kvalitách, ktoré odhaľujú potenciál ľudí zlepšovať sa, spolu s komplexnejším obrazom emocionálnej podpory, takže rozvoj môže ísť ešte viac do hĺbky. Všetko je spracované a poskytované digitálne, aby ste mohli jednoduchšie a rýchlejšie navrhovať riešenia a ďalej sa vzdelávať.

Pomocou Spark Coach Plus môžete rozvíjať jedinečný súbor kvalít, ktoré má každý človek, a zároveň bezproblémovo zlepšovať jeho adaptabilitu, odolnosť a produktivitu, skúmaním základných emocií, ktoré ovplyvňujú jeho správanie. Všetko nájdete v jednom intuitívnom nástroji, ktorý plánuje a vedie cestu rozvoja, takže tímy L&D a koučovia ušetria čas, ktorý by strávili plánovaním a namiesto toho sa sústredia na poskytovanie vynikajúcej podpory jednotlivcom, tímom a lídrom.

Spark Coach Plus spracúva údaje, čo znamená, že vývojové tímy a koučovia sa môžu sústrediť na to, čo robia najlepšie, a to vyzdvihovať v ľuďoch to, v čom excelujú, pomocou efektívnych riešení. Zameriava sa na zjednodušenie komplexnosti ľudí a skúmanie ich potenciálu.

Štyri kľúčové výhody

Štyri účinné kroky

Vďaka personalizovanému plánu, ktorý je založený na jedinečných kvalitách každého účastníka, môžete:

1.
Identifikovať kľúčové oblasti zamerania vášho účastníka
2.
Preskúmať ich kvality a vzorce správania
3.
Poskytnúť efektívne koučovacie otázky, ktoré pomáhajú vytvárať dialóg
4.
Stanoviť si osobné ciele na dosiahnutie pozorovateľných a efektívnych výsledkov rozvoja

So Spark Coach Plus poskytnete osobný rozvoj, ktorý môžete rozvíjať po celý život, a zabezpečiť tak, aby investovanie do ľudí bolo udržateľné, a aby vaši ľudia pokračovali v osobnom rozvoji aj dlho po ukončení workshopu alebo seminára. Všetko prebieha virtuálne. Objavte učenie bez hraníc. Objavte obrovský potenciál osobnosti bez typov, nálepiek alebo škatuľkovania.

Kombinácia produktov Lumina Spark a Lumina Emotion

24 Kvalít Lumina Spark + 16 Emočných Kvalít Lumina Emotion. Všetky výhody Lumina Spark a Lumina Emotion v jednom. Dopodrobna spracovávame údaje a prezentujeme ich spôsobom, ktorý je rovnako jednoduchý, ako elegantný.

 

Následne algoritmy spracujú všetky údaje, ktorých výsledkom je personalizovaný zoznam koučovacích otázok, rád a postupov na stanovenie a dosiahnutie cieľov.

 

Ide o osobný rozvoj, ktorý sme posunuli na vyššiu úroveň a ktorý vám pomôže zamerať sa na poskytovanie vzdelávania pomocou našich nástrojov.

24 kvalít Spark pomáha účastníkom pochopiť, ako sa správajú

Zatiaľ čo 16 emocionálnych kvalít objasňuje, prečo to robia.

Ponorte sa hlbšie do individuálneho, tímového alebo lídrovského rozvoja a pomôžte ľuďom kontrolovať svoje emócie tak, aby pracovali pre nich

Ako môže Spark Coach Plus pomôcť vášmu biznisu?

Kontaktujte nás a dozviete sa viac
Vďaka programu Lumina Spark dosahujeme vynikajúce výsledky. Poskytujeme poradenstvo pre klientov v multikultúrnom kontexte. Spark dostane každého. Je to vysoko inteligentný nástroj, ktorý pomáha inovovať a nahliadnuť do svojho vnútra.

Alex Lazarus

Lazarus & Maverick Limited

Nástroje Lumina Learning