Prečo práve Lumina Learning?

My v Lumina Learning veríme, že zmysluplný osobný rast pomáha ľuďom vedieť sa lepšie prispôsobiť a vybudovať si silné vzťahy v súkromí aj na pracovisku.

Naša psychometrika sa zrodila z túžby ponúknuť alternatívu k zastaraným a stereotypným testom osobnosti, ktoré neumožňujú osobnostný rast, je prístupná pre všetkých a odhaľuje dynamickú osobnosť človeka v celej jej hĺbke.

Bez akejkoľvek typologizácie či škatuľkovania vám tieto nástroje budúcej generácie pomôžu zamestnať správnych ľudí, zvýšiť tempo ich osobného rastu a pretransformovať vašu organizáciu.

Keď sa obchodná psychológia stretáva s technológiou

Sme priekopníkmi inovatívnej psychometriky, ktorá spája najmodernejšiu technológiu s rokmi výskumu osobnosti a výkonu. Od farebných portrétov až po praktické aplikácie - naše nástroje pomáhajú ľuďom zistiť, kto vlastne sú, zvýšiť ich sebapoznanie a zmeniť ich správanie. Naše humanistické riešenia pre výber a rozvoj urýchľujú rozvoj v oblasti emócií, vzťahov a vedenia, a pomáhajú našim klientom dosiahnuť úspech na trhu.

Naša ponuka:

Prístup k prepracovanej metodike, ktorá je podporovaná širokou škálou nástrojov a profilov, ktoré sú základom najlepších riešení vo svojej triede

Riešenia pre výber, ktoré sú šité na mieru, znížia náklady a zvýšia angažovanosť a lojálnosť vašich zamestnancov

Inovatívne riešenia pre rozvoj, ktoré podporujú osobnostný rast, výkonnosť tímov a transformačných lídrov

Angažovanosť a odovzdanie zručností cez skúsených konzultantov, facilitátorov a školiteľov

Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.

Prečo to funguje:

Vďaka novej generácii psychometriky privedie spoločnosť Lumina Learning vaše sebapoznanie a poznanie ostatných na tú správnu cestu, na cestu 21. storočia.
1.
Vďaka humanistickému prístupu a vnímaniu ľudí ako "ľudských bytostí", a nie ako "ľudských nástrojov" pomáhajú naši certifikovaní konzultanti pretransformovať výkon organizácií, a to rozvojom ľudí.
2.
Celá vaša osobnosť, žiadne predsudky, škatuľkovanie či stereotypy – vďaka našim nástrojom ľudia pochopia svoje bytie ako celok a preskúmajú svoj potenciál bez obmedzení.
3.
Vyhýbajte sa nesprávnym dichotómiám. Nie ste iba extrovert alebo introvert, ani nerozmýšľate iba rozumom alebo srdcom. Na rozdiel od iných nástrojov vám Lumina Learning ukáže, ako pracovať so všetkými aspektmi vašej osobnosti. Prijmite paradox!
4.
Tri druhy osobnosti merané naraz - prirodzená, každodenná a prehnaná. Pochopte dynamiku svojej osobnosti bez potreby ďalších zdĺhavých a zbytočných hodnotení.

Prečo si vybrať práve prístup Lumina Learning:

Funguje to - zrozumiteľné a jasné farebné modely sú šité na mieru pre každého klienta.

Ide o zážitkové učenie – nezabudnuteľné zážitky a praktický jazyk vytvárajú súbor myšlienok, ktoré si ľudia zapamätajú a môžu ich používať aj v nasledujúcich rokoch.

Interaktivita - aplikácia Lumina Splash ponúka unikátne zobrazenie vašej osobnosti, máte ju k dispozícii v mobile, či tablete a kedykoľvek ju môžete ukázať ostatným.

Holistický prístup - od výberu, cez adaptačný proces zamestnancov, vývoj, až po kariérne poradenstvo - máme riešenia šité na mieru pre každého.

Presnosť - vedecky overené hodnotenie šetrí čas a významne urýchľuje učenie pre jednotlivcov a tímy.

V zmysle filozofie 21. storočia - rešpektujeme inklúziu, rôznorodosť a odstraňujeme predsudky.

Pracujeme pre najnáročnejších klientov

Adidas

Spoločnosť Lumina Learning spolupracovala s finančným riaditeľom spoločnosti Adidas na zvýšení spokojnosti zamestnancov. S využitím technológií Lumina Spark a Lumina Leader 360 sa spoločnosti Adidas podarilo zmeniť internú komunikáciu, čo viedlo k dramatickému zlepšeniu výsledkov v rámci indexu angažovanosti zamestnancov.

Tesco

Spoločnosť Tesco spolupracovala so spoločnosťou Lumina Learning za účelom vylepšenia novej stratégie zameranej na potreby zákazníkov. Program Lumina Team bol vytvorený práve s cieľom zvýšiť výkonnostnú úroveň tímu. Do popredia sa dostali kľúčové kompetencie, ktoré pripravili cestu pre lepšie komunikačné procesy. Nová stratégia spoločnosti Tesco sa odrazila vo výraznom zlepšení výkonu tímov.

Havas Group

Skupina Havas úspešne aplikovala programy Lumina Spark, Lumina Emotion a Lumina Leader 360 v rámci globálnej iniciatívy na rozvoj talentu. Tieto programy pomohli pri rozvoji budúcich lídrov, ženám na senior pozíciách, posunúť sa na ďalší kariérny stupeň a pri zlepšovaní komunikácie medzi senior lídrami. Program Lumina Spark osobne absolvoval aj výkonný riaditeľ Havas Group.

NHS

Britská Národná zdravotnícka služba (NHS) je piatym najväčším zamestnávateľom na svete s 1,7 mil. zamestnancov a každých 36 hodín prichádza do kontaktu s 1 miliónom pacientov. V takomto prostredí je veľmi dôležité vedieť, ako reagujete, keď ste pod tlakom. V mnohých združeniach podnikov NHS sa aplikoval program Lumina Spark za účelom mediácie konfliktov, rozvoja zamestnancov na vedúcich pozíciách, výberu a adaptácie nových zamestnancov, zlepšenia sebapoznania a poznania druhých.

Nástroje Lumina Learning

Výhody

Výstupy Lumina Learning pomôžu vám a vašej organizácii:

Vytvoriť sieť rozvojových lídrov

Lepšie riadiť zamestnancov a vytvárať vysoko výkonné tímy

Vybudovať šikovný tím predajcov a strategický predaj

Výrazné zvýšiť produktivitu a efektívnosť zamestancov na každej úrovni

Prilákať a udržať si talenty s vysokým potenciálom

Plne využiť potenciál

V skratke – ponúkame trvalo udržateľné zlepšenie výkonu a ziskovosti pomocou praktického rozvoja zamestnancov na každej úrovni.