Predstavujeme Cestu vedomej zmeny

Päť krokov k šťastnejším, prispôsobivejším a produktívnejším zamestnancom

Podpora jednotlivcov ešte nikdy nebola taká dôležitá

Ak tlak narastá a v stávke je veľa, organizácia môže buď získať alebo stratiť – sú to práve ľudia, na ktorých organizácia stojí. Organizácie, ktoré chcú byť úspešné, potrebujú ľudí, tímy a lídrov, ktorí sú adaptabilní, vytrvalí, dokážu prijímať a zvládať výzvy, podávať najlepší výkon, a pritom si dokážu zachovať vyrovnanosť a byť v práci spokojní.

 

Preto sme v rámci Lumina Spark vyvinuli najnovší virtuálny program, ktorý pomáha organizáciám odhaľovať potenciál zamestnancov, podporovať sebarozvoj, sebauvedomenie a ukáže spôsoby, ako s ním pracovať po celý život.

 

Cesta vedomej zmeny je program rozvoja v jednoduchých piatich krokoch, ktorý rozvíja adaptabilitu a vytrvalosť človeka. S týmito zručnosťami človek podáva lepší výkon. Podporíte ľudí pomocou praktického a ľahko aplikovateľného plánu, vďaka ktorému dokážu efektívne čeliť výzvam.

Praktické zručnosti, ktoré vydržia po celý život

Pomocou 24 kvalít a 3 typov osobností z Lumina Spark pomáha Cesta vedomej zmeny ľuďom rozpoznať ich neefektívne správanie, ktoré ich môže brzdiť, a ukáže im, ako toto správanie zmeniť.

 

Je to dynamický, praktický a hlbší pohľad do človeka a na to, čo sa s ním deje, keď sa do popredia dostáva jeho prehnaná osobnosť. Preneste osobný rozvoj a učenie priamo na pracovisko.

 

Tento jasný a neustály sebarozvoj môže byť celoživotným prínosom pre človeka aj organizáciu. Vložte im osobný rozvoj do vlastných rúk a dovoľte im, aby ho preniesli aj do praxe.

Produktívne a šťastnejšie pracovné prostredie

Každý personalizovaný krok pomáha človeku rozpoznať jeho neefektívne správanie, ktoré ho brzdí v ďalšom rozvoji, eliminovať toto správanie a zamerať sa na svoju najefektívnejšiu, najvýkonnejšiu a spokojnejšiu stránku. Cesta vedomej zmeny je akčným plánom v rámci Lumina Spark, ktorý ľuďom, tímom a lídrom poskytuje kontinuálny zážitok spojený s celoživotným rozvojom.

 

Tento jednoduchý plán v piatich krokoch prenáša kontinuálny rozvoj človeka do jeho profesijnej praxe, vďaka čomu môže podať svoj najlepší výkon a hravo zvládať výzvy. A výsledok? Produktívnejšie, spokojnejšie pracovisko, ktoré prospieva vďaka adaptabilným a vytrvalým zamestnancom, ktorí podávajú ten najlepší výkon tak, aby organizácia plnila svoje ciele.

Maximalizujte hodnotu osobného rozvoja

V konečnom dôsledku maximalizujete hodnotu investície do rozvoja človeka vytvorením aktívneho, udržateľného a celoživotného vzdelávania, ktoré sa dá jednoducho aplikovať aj mimo workshopov a školení. Je to zručnosť na celý život.

 

Cesta vedomej zmeny pomáha plniť ciele organizácie tým, že dodáva výsledky učenia priamo na pracovisko a vkladá podporu a zodpovednosť za vzdelávanie a výkon človeka priamo do jeho rúk.

 

Budete súčasťou úžasného interaktívneho a aktívneho rozvoja, či už priamo alebo na diaľku. Ide o najnovší virtuálny program Lumina Spark, ktorý prinesie osobnosť priamo do vášho počítača alebo na stôl v tlačenej forme. Organizácia tak dokáže podporiť osobnú skúsenosť človeka s celoživotným vzdelávaním, ktoré odhalí jeho potenciál.

 

Päť jednoduchých krokov pre človeka, veľký skok pre organizáciu. Pomôžte svojim ľuďom, aby boli najlepší.

Pozrite si Cestu vedomej zmeny v akcii

1.
Identifikujte prehnanú kvalitu
2.
Stop. Pauza.
3.
Vyberte si kvalitu, ktorá vám pomôže získať váš vnútorný pokoj
4.
Vyberte si kvalitu, ktorá vám pomôže efektívnejšie riešiť situáciu
5.
Pomôžte ľuďom vyhnúť sa používaniu Prehnaných kvalít

Čo získate?

Vytvorte produktívnejšie a spokojnejšie pracovisko, ktorému sa bude dariť

Pomôžte ľuďom zachovať pokoj, keď čelia prekážkam, tlaku a stresovým situáciám.

Vybudujte si odolnosť a schopnost prispôsobiť sa, ktoré vám vydržia po celý život

Take a deeper dive into Lumina Spark’s Three Personas and Overextensions

Nástroje Lumina Learning

Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.