Lumina Emotion

Schopnosť vybrať si reakciu na situáciu je veľmi zásadná - Lumina Emotion vám ju môže poskytnúť. Lepšia emocionálna inteligencia, adaptabilita a vytrvalosť - to je len niekoľko výhod, ktoré organizácie o tomto programe uvádzajú.

Čo ponúkame

Lumina Emotion nás učí, ako efektívne ovládať svoju osobnosť, a tým sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám bez ohľadu na naše prirodzené kvality.
Program Lumina Emotion vytvorili psychológovia Dr. Stewart Desson a Julie Ensor (MSc.) a je založený na doktorandskom výskume Dr. Dessona.

Lumina Emotion využíva model osobnosti Veľkej päťky, na ktorom ukazuje, že osobnostné kvality sú základom väčšiny tradičných emocionálnych kompetencií. Tento prístup je holistický a vyvážený, rozoznáva všetky črty, ktoré môžu byť nápomocné a sú efektívne. Napríklad emocionálnu inteligenciu môže v rôznych kontextoch ovplyvňovať rovnako extroverzia aj introverzia, pričom mnoho tradičných modelov označuje extroverziu za oveľa dôležitejšiu.

Lumina Emotion odhaľuje tri emocionálne osobnosti - prirodzenú, každodennú a prehnanú - ukazuje, ako spoločensky žiadúce črty, ktoré sa často považujú za kľúčové pre emocionálnu inteligenciu, môžu pracovať proti nej, ak sa to s nimi preháňa. Náš výskum zároveň poskytuje dôkazy, že nedocenené črty, ktoré tradičné EQ modely nedávajú do súvisu s emocionálnou inteligenciou, sú v skutočnosti zdrojom emocionálnej sily. Inovatívny prístup Lumina Emotion je kompatibilný s Lumina Spark a je možné ich aplikovať spolu alebo osobitne.

Odhaľte a upravte

vaše emocionálne zázemie

Zvažujte svoje konanie

Ovládajte svoje reakcie

Zlepšite spoluprácu

Odstráňte konflikt

Vytvorte emocionálne inteligentnú organizáciu

Čo získate

Lídri v rôznych odvetviach v súčasnosti považujú emocionálnu inteligenciu za jednu z 10 najdôležitejších kompetencií pre úspech. Lumina Emotion sa zameriava na pochopenie, prispôsobenie a zvládanie každodenných emócií za účelom navodenia efektívneho myslenia a zmysluplného správania.
1.
Uvedomiť si a pochopiť svoje emócie
2.
Prispôsobiť svoje správanie a reagovať adekvátne
3.
Pochopiť hodnotu rôznych emocionálnych reakcií
4.
Nasmerovať svoje správanie na ciele a hodnoty

Kľúčové charakteristiky

Pochopte svoje emocionálne kvality

Rozoznajte emocionálne kvality iných

Ovládajte svoje emócie, reagujte primerane

Kompatibilné s Lumina Spark

Najviac oceňujem, že som sa naučil viac využívať svoje emócie a lepšie pochopiť ľudí, ktorí sa nechávajú viesť svojimi emóciami.

Havas Group

Nástroje Lumina Learning