Lumina Sales

Vďaka Lumina Sales budete rozvíjať osobnosť svojich ľudí na vedeckom základe. Zistíte, ako osobnosť a správanie človeka ovplyvňuje predaj, a vďaka tomu dokážete zvýšiť výnosy. Zmení vaše zameranie z návratnosti investície na návratnosť vzťahov.

Čo ponúkame

Či už ste manažérom priameho predaja alebo obchodným riaditeľom, technickým špecialistom alebo predajcom-konzultantom, vediete veľký alebo malý tím predajcov, Lumina Sales je riešením práve pre vás.

Portrét Lumina Sales meria, ako osobné kvality človeka ovplyvňujú jeho prácu, a to na každej úrovni predaja. Dáva odpoveď na otázku, "Kde v procese predaja sa nachádzam ja a kde sa v procese kúpy nachádza môj klient?"

Lumina Sales poskytuje zamestnancom zručnosti, ktoré im pomôžu pri rokovaní reagovať prirodzene, vniesť do procesu predaja vzťahový moment a zlepšiť výsledky predaja. Ukáže im, ako sa v procese predaja stať významným článkom.

Lumina Sales pomáha zamestnancom v oblasti predaja neustále vyhodnocovať a zlepšovať svoj výkon. Ukáže im, ako zmeniť svoj prístup a zároveň byť rešpektovaným partnerom pre klienta s ohľadom na jeho priority. Vedúci predaja teraz majú spoločný jazyk, ktorým môžu školiť a rozvíjať svoje tímy.

Majte na zreteli potreby klienta a vynechajte z procesu predaja svoje ego

Uvedomte si, ako vaša osobnosť ovplyvňuje výsledok predaja

Vybudujte si vzťahy, ktoré zostanú pevné aj po podpísaní zmluvy

Poskytnite vedúcim predaja rámec, ktorý potrebujú pre inšpiráciu a lepší výkon

Čo získate

Lumina Sales prináša profesionálne sebapoznanie. Aké sú moje preferencie? Aké sú moje silné a slabé stránky? Čo občas preháňam a čo zanedbávam? Ukáže vám, že pri predaji je najlepší ten deň, ktorý je ešte len pred vami.
1.
Uvedomte si, ako vaša osobnosť ovplyvňuje výsledok predaja
2.
Pochopte, ako splniť obchodné ciele, výzvy a potreby vášho klienta
3.
Vytvorte pre vedúcich predaja spoločný jazyk, aby sa mohli stať aktívnymi tímovými koučmi
4.
Pristupujte k obchodným rokovaniam prirodzene, sebavedome a v duchu spolupráce.

Kľúčové charakteristiky

Build rapport

Vytvorenie porozumenia

Zefektívnenie rokovaní

Zvýšenie predaja

Lumina Sales je úžasný nástroj na lepšie pochopenie silných a slabých stránok v rámci tímu v oblasti predaja. Pomáha predajcom nadväzovať vzťahy so zákazníkmi oveľa efektívnejšie a uzatvárať viac obchodov.

Gavin Presman

Autor bestsellerov "Negotiation - How to craft agreements that give everyone more" a "How to sell with complete confidence"

Nástroje Lumina Learning