Lumina Team

Pracujte efektívnejšie, pracujte spolu. Klienti, ktorí absolvovali program Lumina Team, o ňom hovoria ako o zlomovom momente. Zrozumiteľný jazyk a pútavá grafika neustále zvýrazňujú črty a správanie tímu. Výsledkom sú motivovaní ľudia, ktorí spolu vytvárajú výkonný tím, ktorý dosahuje oveľa lepšie výsledky.

Čo ponúkame

Lumina Team skúma, ako tím vidí sám seba, a ako ho vnímajú ostatní. Účastníci sa navzájom lepšie pochopia a spoznajú, naučia sa vážiť si každého člena tímu a oceniť jeho prínos.

Lumina Team je nadstavbou programu Lumina Spark (nie je potrebný ďalší dotazník) a prichádza spolu s aplikáciou Team Viewer, vďaka ktorej účastníci môžu získať vizuálny prehľad o dynamike svojho tímu.

The key to creating a high performing team lies in really understanding each other’s personality, motivation and preferred communication style. Understanding deeper values and preferences fosters the respect necessary for people to work effectively together.

The Lumina Team profile shows exactly where and how people fit in their team. The interactive team mandala allows them to see the qualities and characteristics within their team as well as its potential blind spots. With this awareness, team members can then co-create a high-performing team environment.

Použiť Team Viewer pre interaktívne preskúmanie tímovej osobnosti

Zistite, ako sa tím mení v záťaži

Zistite, ako efektívne komunikovať v tíme

Aplikujte získané poznatky na seba aj na váš tím.

Čo získate

Every individual within a team has a personal identity, yet the group as a whole often takes on a personality of its own.
Lumina Team will offer you insights into ways to get your message across, so that it will be better received by the group and ultimately result in effective outcomes.

1.
Communicate effectively within your team
2.
Know what to do when a team is not performing
3.
Value diversity and different styles of working
4.
Create high-performing teams

Kľúčové charakteristiky

Build rapport

Value diversity

Improve collaboration

Build rapport

Okamžite viete pomenovať silné stránky tímu, jeho zloženie, a už len samotná debata sa preň stane motiváciou. A to je práve to kúzlo, ktoré vám nástroje Lumina Learning prinesú.

Mark Pullen

Šéf BEIS Internal Consultancy, Oddelenie obchodu, energie a priemyselnej stratégie

Nástroje Lumina Learning