Lumina Team

Pracujte efektívnejšie, pracujte spolu. Klienti, ktorí absolvovali program Lumina Team, o ňom hovoria ako o zlomovom momente. Zrozumiteľný jazyk a pútavá grafika neustále zvýrazňujú črty a správanie tímu. Výsledkom sú motivovaní ľudia, ktorí spolu vytvárajú výkonný tím, ktorý dosahuje oveľa lepšie výsledky.

Čo ponúkame

Lumina Team skúma, ako tím vidí sám seba, a ako ho vnímajú ostatní. Účastníci sa navzájom lepšie pochopia a spoznajú, naučia sa vážiť si každého člena tímu a oceniť jeho prínos.

Lumina Team je nadstavbou programu Lumina Spark (nie je potrebný ďalší dotazník) a prichádza spolu s aplikáciou Team Viewer, vďaka ktorej účastníci môžu získať vizuálny prehľad o dynamike svojho tímu.

Kľúčom k vytvoreniu výkonného tímu je pochopenie osobnosti každého člena, jeho motivácie a štýlu komunikácie. Pochopenie hlbších hodnôt a preferencií umocňuje rešpekt, ktorý je potrebný pre efektívnu spoluprácu.

Profil Lumina Team znázorňuje, aké miesto má človek vo svojom tíme, a ako do neho zapadá. Interaktívna tímová mandala im umožní vidieť kvality a charakteristiky v rámci tímu a zároveň aj jeho potenciálne slabé miesta. Vďaka týmto informáciám môžu členovia spolu vytvoriť tím, ktorý podáva skutočne vysoký výkon.

Použiť Team Viewer pre interaktívne preskúmanie tímovej osobnosti

Zistite, ako sa tím mení v záťaži

Zistite, ako efektívne komunikovať v tíme

Aplikujte získané poznatky na seba aj na váš tím.

Čo získate

Každý jednotlivec v tíme má svoju osobnú identitu, ale skupina ako celok často nadobúda vlastnú osobnosť.
Lumina Team vám ukáže, ako odovzdať informáciu tak, aby ju skupina lepšie prijala a aby nakoniec viedla k efektívnym výsledkom.
1.
Efektívne komunikujte v rámci svojho tímu
2.
Čo robiť, ak tím nepracuje efektívne
3.
Vážte si rôznorodosť a rôzne štýly práce
4.
Vytvárajte výkonné tímy

Kľúčové charakteristiky

Budujte vzťahy

Vážte si rozmanitosť

Zlepšite spoluprácu

Zvýšte produktivitu

Okamžite viete pomenovať silné stránky tímu, jeho zloženie, a už len samotná debata sa preň stane motiváciou. A to je práve to kúzlo, ktoré vám nástroje Lumina Learning prinesú.

Mark Pullen

Šéf BEIS Internal Consultancy, Oddelenie obchodu, energie a priemyselnej stratégie

Nástroje Lumina Learning