Vedenie vo virtuálnom priestore

Úlohou lídra je nadchnúť ľudí pre určitú inšpiratívnu víziu a priviesť ich k jej plneniu, čo si zároveň vyžaduje premyslený plán. Líder musí využiť svoje nadšenie, odhodlanie a motiváciu, aby organizáciu posúval vpred, a zároveň priviedol ľudí a tímy k tomu, aby spolupracovali a plnili zadané úlohy. Pri práci vo virtuálnom priestore je jeho úloha oveľa ťažšia, pretože tu absentuje priamy, formálny či neformálny, kontakt.
lumina learning lumina spark participants using splash app and spark profile on mobile phones

Prínos

Naše riešenia Vedenie vo virtuálnom priestore sú zamerané na zvýšenie sebauvedomenia človeka a skúmanie jeho líderských kvalít vo virtuálnom kontexte. Pomáha lídrom plánovať kultúru virtuálnych tímov tak, aby dosahovali čo najlepší výkon.

Komu je určený?

Program Vedenie vo virtuálnom priestore je ideálny pre lídrov na všetkých úrovniach, od junior tím lídrov až generálnych manažérov či riaditeľov. Farebný a ľahko zapamätateľný model Lumina Spark pomáha lídrom pochopiť vzťah medzi ich základnými preferenciami v rámci vedenia a tým, ako sa reálne správajú k svojmu tímu, keď pracujú vo virtuálnom kontexte. Každý krok tejto cesty je pre lídrov prínosom, či už na základe smart údajov Lumina Spark alebo jednoduchého jazyka.

Lídri zároveň zistia, ako môže Vedenie vo virtuálnom priestore spúšťať ich prehnané správanie, a čo môžu urobiť pre to, aby tieto potenciálne stresové situácie zmiernili.

Program Vedenie vo virtuálnom priestore je určený lídrom, ktorí pracujú na diaľku alebo majú v tíme členov, ktorí pracujú na diaľku. Je vhodný najmä pre lídrov, ktorí čelia aktuálnym výzvam spojeným s globálnou krízou, a predtým nemali možnosť viesť svoj tím virtuálne.

Program je vhodný pre tých, ktorí chcú zefektívniť svoj štýl vedenia a dôkladne pochopiť svoje silné a slabé stránky spojené s vedením, ktoré sa môžu objaviť najmä pri práci vo virtuálnom priestore.

1.

Pochopte, ako vaša osobnosť formuje váš štýl virtuálneho vedenia

2.

Dôverujte svojmu vlastnému autentickému štýlu virtuálneho vedenia

3.

Naučte sa, ako maximalizovať svoje silné stránky vo virtuálnom vedení a odstrániť svoje nedostatky

4.

Staňte sa lídrom, ktorý je hodnotným prínosom pre svoju organizáciu

Ako to funguje

Najnovšiu technológiu virtuálnej učebne využívame aj my – realizuje sa na troch stretnutiach po tri hodiny. Lídri sa hodnotia sami pomocou modelov Lumina Spark a Lumina Leader a môžu využiť možnosť spätnej väzby od ostatných lídrov a zamestnancov. Tieto stretnutia sú založené na kvantitatívnej analýze ich kompetencií a personalizovanom rozhovore o kvalitách. Zároveň sú oživené atraktívnou vizualizáciou kvalít týchto lídrov a ich reakcií. Skúmajú a analyzujú sa všetky aspekty líderstva, na základe čoho potom vznikajú akčné plány rozvoja na zlepšenie ich výkonu.

Lídri absolvujú ďalšie tri tréningové sedenia a získajú prístup na platformu Lumina Learning Experience. Lídri si stanovujú vlastné ciele súvisiace s ich rozvojom a učia sa interaktívne pomocou aplikácie Lumina Splash App a našej e-learingovej podpore, ktoré boli navrhnuté tak, aby maximalizovali prenos získaných vedomostí späť na virtuálne pracovisko.

Skúsení konzultanti a projektanti upravujú a prispôsobujú tieto stretnutia tak, aby si lídri vytvorili svoju jedinečnú cestu vedenia.

1.
Lídri objavujú vplyv virtuálneho prostredia na svoj štýl vedenia
2.
Lídri si vytvoria praktické plány na uplatnenie získaných poznatkov a zefektívnenie svojho pôsobenia ako virtuálnych lídrov.
3.
Lídri chápu vplyv virtuálneho prostredia na angažovanosť zamestnancov a vyvíjajú stratégie na jej maximalizáciu.
4.
Lídri sa naučia, ako maximalizovať svoj vplyv na investorov a svoje tímy - nazývame to virtuálny vplyv

Čo získate?

Veďte autenticky

Zvýšte svoj vplyv

Získajte si lojálnosť

Dosiahnite ciele

Nástroje Lumina Learning