Lumina Spark

Lumina Spark odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte, ktorý vám ukáže, kto skutočne ste. Spoznajte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie. Objavte svoju vnútornú "iskru" (spark). Zvýšte svoj potenciál.

Čo ponúkame

Lumina Spark poskytuje presný a personalizovaný pohľad na silné stránky človeka a oblasti, ktoré môže rozvíjať. Či už ste CEO alebo nový zamestnanec – každý môže získať bohatý osobný náhľad a praktické zostenia.
Tento vyhľadávaný produkt vytvoril Dr. Stewart Desson na základe revolučného výskumu obchodnej psychológie a psychometrie, za ktorý získal ocenenie od Univerzity Westminster. Metodika Lumina Spark je výnimočná v tom, že eliminovala odchýlky, ktoré sú prítomné v iných populárnych psychometriách.

Lumina Spark pracuje s paradoxom - v jednej osobe sa môžu stretnúť osobnostné črty, ktoré sa na prvý pohľad vylučujú. V živote či v práci nie je nič iba čierne alebo biele, a ľudská osobnosť už vôbec. Môžeme byť introverti a zároveň extroverti, v závislosti od situácie.

Lumina Spark inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú - adaptabilita, obratnosť, otvorenosť voči rastu, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných. V jednom nástroji sa spájajú tri perspektívy, ktoré hodnotia vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo vám poskytne komplexný prehľad vašej osobnosti ako celku a eliminuje potrebu ďalšieho testovania.

Prirodzená osobnosť

Váš prirodzený spôsob bytia, vaše preferencie a prirodzené sklony

Každodenná osobnosť

Vaše každodenné správanie, prispôsobovanie kvalít podľa situácie

Prehnaná osobnosť

Niekedy preháňate svoje prirodzene silné stránky, hoci si to neuvedomujete (všetkého veľa škodí)

Všetky tri osobnosti naraz - žiadne škatuľkovanie, žiadne stereotypy.

Čo získate

Lumina Spark poskytuje personalizovaný portrét celej vašej osobnosti. Hovorí priamo k ľuďom a poskytuje unikátny portrét o nich ako o jednotlivcoch – nie o ľuďoch, ktorí sú im podobní. Model je jednoduchý na pochopenie, no prebáda vašu osobnosť do hĺbky vďaka priamemu meraniu 72 osobnostných kvalít. Práve preto je Lumina Spark tou správnou voľbou pre mnoho organizácií, ktoré sa zaoberajú výberom, školením a rozvojom zamestnancov.
1.
Dokonalejšie sebapoznanie
2.
Lepšia spolupráca a dosahovanie lepších výsledkov
3.
Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššia produktivita
4.
Lepšie zvládanie stresu

Kľúčové charakteristiky

Šité na mieru práve pre vás!

3 osobnosti v jednom produkte

Interaktívna aplikácia Lumina Splash

Sebapoznanie

Vďaka programu Lumina Spark dosahujeme vynikajúce výsledky. Poskytujeme poradenstvo pre klientov v multikultúrnom kontexte. Spark dostane každého. Je to vysoko inteligentný nástroj pre nahliadnutie do svojho vnútra a inováciu.

Alex Lazarus

Lazarus & Maverick Limited

Nástroje Lumina Learning