Podpora APAC lídrov – Globálne podnikanie formujúce elektrický svet.

S čím potrebovala spoločnoť pomôcť?

Komunita lídrov APAC identifikovala potrebu virtuálneho školenia o aspektoch vedenia v kríze (bolo to v máji 2020 – svet zápasil s náhlym výskytom Covidu).

 

Organizácia ,prostredníctvom neformálnej internej spätnej väzby z rôznych úrovní zistila, že lídri dosahujú výsledky a čísla prísnym riadením, čo ovplyvňuje morálku zamestnancov.

 

Keďže pandémia sa nejakým spôsobom dotkla každého, zamestnanci očakávali, že lídri prejavia viac pochopenia pre ľudské problémy a viac súcitu.

 

Okrem toho, keďže fyzické stretnutia/interakcie sa zastavili, výrazne sa obmedzili aj neformálne príležitosti pre zamestnancov na ventilovanie svojich emócií. Na základe týchto skutočností sa organizácia rozhodla usporiadať seminár pre lídrov, ktorý bol zameraný na dve základné vlastnosti: Empatia a dôvera.

 

Riešenie Lumina Learning

Na začiatku sa diskutovalo o rôznych prístupoch. Keďže štyri domény Lumina Leader (Vedenie s podporou, Vedenie s víziou, Vedenie zamerané na ľudí a Vedenie s cieľom dosiahnuť výsledky) vhodne rezonovali s požiadavkou budovania empatie a dôvery, boli uprednostňovaným nástrojom na integráciu do seminára na zvýšenie sebavedomia v týchto oblastiach.

 

Následne padlo konečné rozhodnutie použiť nástroj Lumina Leader 360, pretože by dal hlas tým, ktorí pracujú pre lídrov v bezpečnom a profesionálnom kontexte. Zvažovali sme tiež, či použiť 360 hneď, alebo nateraz urobiť len verziu Self a 360 neskôr. Pri pohľade na potrebu sme nakoniec pristúpili k verzii Lumina Leader 360.

 

Zámerom bolo pochopiť súčasné individuálne a skupinové hodnoty v súvislosti s dimenziami Vedenie zamerané na ľudí a potom ich použiť na vytvorenie cesty vpred. Ako vieme, Vedenie zamerané na ľudí je zložený zo štyroch dôležitých vlastností: Integrita a dôvera; koučovanie a rozvoj ostatných; interpersonálny talent a partnerstvo Win Win.

 

Kroky boli nasledovné:

1. Všetci účastníci absolvovali ako prvý krok program Lumina LEADER 360.

 

2. Potom nasledoval skupinový rozhovor, v ktorom účastníci porozumeli svojmu vlastnému výstupu. Bolo to veľmi pútavé a povzbudzujúce posedenie, pretože poznatky a informácie, ktoré každému účastníkovi poskytla Lumina Leader 360, boli podnetné na zamyslenie.
Zaujímavé je, že ako sa očakávalo, zo štyroch dimenzií mala dimenzia Vedenie zamerané na ľudí nižšie hodnotenie od ostatných a v mnohých prípadoch aj od seba. Takto sa ľahko stanovil tón a potreba diskusie o týchto oblastiach počas seminára.
Vznikli individuálne postrehy a opatrenia. Zasadnutie vyvolalo otázky a tiež záujem ísť do väčších detailov a pochopiť uplatnenie získaných informácií.

3. Tímová predpríprava na identifikované témy.

4. Skupinové virtuálne sedenia (dve sedenia po 90 minút) s facilitátorom, kombinované s aktivitami v prestávkach a zmysluplnými, úprimnými diskusiami. Program zasadnutí zahŕňal nasledovné témy:

  • 4 rozmery vedenia v kríze
  • Vedenie zamerané na ľudí
  • Zdieľanie osvedčených postupov
  • Dôvera a empatia
  • Možnosti implementácie v organizácii

Na záver boli vypracované skupinové a individuálne plány realizácie.

Aké výsledky chcel klient dosiahnuť?

 • Budovanie spoločného porozumenia o vedení v súčasnosti ( v kríze). Lídri sa podobne ako v minulosti stále riadili číslami, zatiaľ čo zamestnanci boli emocionálne vyčerpaní. Nestretávanie sa s kolegami v dôsledku nahradenia všetkej fyzickej práce virtuálnou formou viedlo k tomu, že sa v nich nahromadili pocity a emócie. Globálne chcela organizácia tiež vyjadriť, že je so zamestnancami v týchto náročných časoch (nikto s tým nemal žiadne predchádzajúce skúsenosti)
 • Zlepšiť sebavedomie v oblasti vedenia
 • Podporiť dve dôležité témy vedenia: Dôvera a empatia

Výsledky

Výsledkom stretnutia boli tieto konkrétne plány:

 • Každý líder v APAC mal akčný plán na posilnenie oblasti Vedenie zamerané na ľudí. To viedlo k zvýšeniu pozitívnej komunikácie, angažovanosti a iniciatív medzi lídrami a tímami. Jedným z jednoduchých, ale dôležitých posunov pozorovaných po stretnutí bolo, že aj počas virtuálnych stretnutí lídri plánovali a začali venovať určitý čas neformálnej komunikácii, vedeli o situácii zamestnancov a rodín atď.
 • Boli identifikovaní partneri na vzájomné koučovanie, ktorí pomáhali/podporovali lídrov v konkrétnych odvetviach. Pre veľkú väčšinu účastníkov bolo potrebou vedenie zamerané na ľudí (a vlastností, ako sú interpersonálna zdatnosť a dôvera). To pomohlo urýchliť osvojenie a uplatňovanie kvalít, pre ktoré sa každý účastník rozhodol na základe získanej spätnej väzby 360.
 • Každá krajina/skupina mala k dispozícii informácie o tom, ako ich vnímajú zainteresované strany, a vypracovala plány na zlepšenie skóre v tejto oblasti. Skóre spokojnosti získané z neformálnych interných prieskumov a stretnutí vedenia potvrdilo túto zmenu.

Referencie

Ahoj Rajiv,

V prvom rade by som ti chcel veľmi poďakovať za všetko úsilie a podporu!! Od ľudí sme dostali veľmi dobrú spätnú väzbu týkajúcu sa inšpiratívneho obsahu, o ktorý ste sa s nami podelili. A ďakujeme vám za všetky pripomienky a záujem o pokrok. Okrem aktivít počas prvého dňa organizujeme aj workshop, aby sme pokračovali vo výmene a vzájomnom koučovaní Lumina, ktorý ste zdieľali.

Možno budeme mať ešte otázky týkajúce sa pochopenia výstupov Lumina. Odporúčame ľuďom, aby vás kontaktovali priamo prostredníctvom e-mailu. Chcel by som tiež prebrať výsledky z Klaxoon a tiež slido. Pokiaľ mám problémy s programom slido, môžem vás požiadať o pomoc?

Ešte raz vám ďakujem!
S pozdravom

Pozrite si našu najnovšiu prácu o tom, ako rozvíjame lídrov, aby boli najlepší. Viac informácií ziskate ak sa prihlásite tu.


Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.

Nájsť najbližšieho experta

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.