Back to Events

3 Oct - 3 okt

3 Oct - 3 okt

Online bezplatná akcia

Marcela Ruzkova - Lumina Learning Slovakia Partner

Marcela Ružková

Emócie – pomáhajú či bránia dosahovať to, čo chceme?

Lumina Emotion

 • prináša inovatívny prístup k emočnej inteligencii a atraktívnu cestu poznania svojich emócií a navigácie, ako s nimi pracovať
 • podporuje porozumenie a konštruktívny prístup k vlastnej emocionalite a k emóciám ostatných
 • učí nás riadiť našu osobnosť efektívne tak, aby naše správanie reflektovalo na meniace sa situácie a prispievalo tak k zlepšovaniu vzťahov a interakcií       medzi ľuďmi
 • pomáha organizáciám a tímom lepšie fungovať v neistom, meniacom sa prostredí
 • buduje emocionálne bezpečné prostredie, ktoré podporuje tvorivosť, angažovanosť, vzájomné učenie sa a v neposlednom rade aj radosť z práce

Pre koho je akcia určená

 • Trénerov, koučov, konzultantov v oblasti vzdelávania a rozvoja
 • HR špecialistov
 • Manažérov a lídrov
 • Majiteľov firiem, ktorí chcú efektívne využívať a rozvíjať potenciál a emočnú inteligenciu svojich zamestnancov

 

Pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať emocionálne kompetencie u seba aj vo svojich tímoch, podporiť rozvoj talentov v organizácii a naviac, chcú získať nové inšpirácie ako na to.

Čo sa dozviete

 • Predstavíme vám ďalší nástroj od spoločnosti Lumina Learning, ktorý zaujímavým a veľmi efektívnym spôsobom pomáha rozvíjať našu emocionálnu spôsobilosť
 • Možnosti využitia nástroja Lumina Emotion pri individuálnom aj tímovom rozvoji
 • Možnosti spolupráce so spoločnosťou Lumina Learning + termíny certifikácií
 • Pokiaľ vás nástroj Lumina Emotion osloví a prejavíte záujem o jeho detajlnejšie spoznanie, ponúkame vám, po individualnej dohode, osobnostný profil Lumina Emotion vyskúšať