Lumina Team

5 piliérov tímovej spolupráce | Diverzita a spolupráca | Vysokovýkonné tímy | Komunikácia a spolupráca | Konflikty a riešenie problémov | Budovanie dôvery | Prijímanie záväzkov | Spätná väzba | Radikálna otvorenosť

Lumina Emotion

Emocionálna gramotnosť | Emócie pomáhajú alebo bránia | Rozvoj tímovej EQ

Logo Lumina Sales

Lumina Sales

Vysokovýkonný sales tím |
Výhody

Komunikácia, spolupráca a synergia vedú k efektívnejšiemu plneniu a dosahovaniu cieľov

 

Zlepšenie tímovej dynamiky a vzájomnej podpory vedie k vyššej spokojnosti

 

Silná komunikačná základňa a dôvera pomáha efektívne riešiť problémy a konflikty

 

Tímové prostredie poskytuje príležitosti na učenie sa od kolegov a zdieľanie

 

Efektívna spolupráca a vzájomná podpora znižuje individuálne pracovné zaťaženie

 

Spolupráca a koordinácia pomáha identifikovať priorita efektívne plánovať

 

Udržanie zodpovednosti v tíme je kľúčové pre úspech a efektivitu

Cvičenie s kartami na mate Lumina Spark - Tímový rozvoj
Formy

Tímové tréningy a workshopy

 

Outdoorové aktivity

 

360-stupňová spätná väzba

 

Rozvojové plány

 

Mentorstvo a koučing

 

Každý tím je jedinečný, a preto je dôležité vybrať si prístup k tímovému rozvoju, ktorý najlepšie zodpovedá jeho potrebám a cieľom.

Kombinácia rôznych spôsobov a prístupov môže byť najúčinnejšia pre dosiahnutie žiadanej zmeny a zlepšenia.

Kontaktujte nás