Organizácie

Organizácie musia čoraz častejšie reagovať na dynamický a neustále sa meniaci svet. Ak budú ľudia na prvom mieste, nepôjde len o organizačnú zmenu, ale o skúsenosť, ktorá posilní a obohatí všetkých. Práve preto spoločnosti ako Adidas, Brother a iné využili náš prístup, aby zmenili svoju organizáciu práve pomocou rozvoja svojich ľudí.

Naše riešenia pomáhajú organizáciám

Rozvíjať výnimočnú kultúru, ktorá bude zamestnancov inšpirovať pri rozvoji ich osobnosti. Podporujú pevnejšie vzťahy medzi zúčastnenými osobami a lepšiu komunikáciu v rámci celej organizácie. Umožní to organizácii:

• Zvýšiť jej predaj a zisk
• Vyformovať silných a efektívnych lídrov
• Pomocou koučingu a rozvoja odhaliť potenciál svojich pracovníkov
• Minimalizovať nákladné chyby pri prijímaní zamestnancov a optimalizovať proces výberu

Vytvárať najlepšie pracovné prostredie

Riešenia Lumina Learning ľudí vnímajú ako ľudské bytosti, a nie ako "ľudské nástroje". Náš humanistický prístup vníma osobnosť ako celok a nepodlieha škatuľkovaniu, či stereotypom. Naše riešenia prinášajú ľuďom skutočné informácie o nich, ako aj o ostatných, a organizáciám umožňujú priniesť reálnu zmenu pomocou zmysluplného dialógu.

• Urýchlite proces adaptácie nových zamestnancov a formovanie výkonných tímov
• Umožnite jednotlivcom a tímom pochopiť samých seba a ich úlohu v cieľoch organizácie
• Zlepšite morálku, spokojnosť a angažovanosť zamestnancov

Nástroje Lumina Learning

Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.
Pohybujem sa v priemysle už mnoho rokov, a myslím si, že metodika Lumina Learning je veľmi osviežujúca, inovatívna a holistická. Jej jazyk sa u nás v RCL FOODS pomaly udomácňuje a pomáha nám upevniť našu kultúru. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Lumina Learning.

Charmaine Boshoff

Výkonný riaditeľ pre vzdelávanie & rozvoj, RCL FOODS