Back to Events

26 Feb - 26 feb

Nádvorná 2, 960 01 Zvolen,

Michal Graus

Cesta k vyrovnanosti

Spoznajte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie.

 

Interaktívny online  tréning  je spojený s prezentáciou Lumina Learning nástrojov, pre lepšie pochopenie ďalších možností osobnostného rozvoja.

 

Počas tréningu sa inšpirujete ako rozvíjať svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú – adaptabilita, flexibilita, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných.

 

Budeme sa zaoberať tromi úrovňami, ktoré hodnotia vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo vám poskytne komplexný prehľad vašej osobnosti ako celku.

 

Zameriame sa hlavne na to, ako sa prejavujete každodenne a ako keď niektorú svoju kvalitu preháňate v neštandardných situáciách.

 

Tri úrovne vašich osobnostných kvalít, žiadne škatuľkovanie, žiadne stereotypy

 

Prirodzená osobnosť

Váš prirodzený spôsob bytia,

vaše preferencie a prirodzené sklony

 

Každodenná osobnosť

Vaše každodenné správanie,

prispôsobovanie kvalít podľa situácie

 

Prehnaná osobnosť

Niekedy preháňate svoje prirodzene silné stránky,

hoci si to neuvedomujete

(všetkého veľa škodí)

 

Obsah kurzu

Na tréningu sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho profilu pomocou aplikácie Lumina Splash spoznáte svoje silné stránky a svoj potenciál.

V ďalšom cvičení vám odhalíme ako reagujete v neštandardných situáciách alebo keď niečo preháňate.

Online tréning je vedený interaktívnou formou, s praktickými príkladmi a cvičeniami na pochopenie jednotlivých aspektov a kvalít osobnosti a na pochopenie jednotlivých tém sebapoznania a seba rozvoja.

 

Čo získate rozvojom vašich osobnostných kvalít pomocou Lumina Learning nástrojov:

  • Dokonalejšie sebapoznanie
  • Lepšiu spolupráca a dosahovanie lepších výsledkov
  • Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššiu produktivitu
  • Lepšie zvládanie stresu

 

Cieľová skupina

Záleží  vám na tom aby ste napredovali vo svojej kariére čo najefektívnejšie?

Máte záujem dozvedieť sa viac o svojich osobnostných kvalitách?

Chcete vylepšiť svoje vystupovanie v interakcii s ostatnými?

Potom je tento online tréning určený práve pre Vás.

 

V cene je zahrnutý pracovný zošit a aplikácia Lumina Splash

Cena: 12€