Back to Events

18 Mar - 18 mar

e-learning Otvára sa podľa záujmu

Marcela Ružková

Som Líder vo virtuálnom priestore – Koučovací program

Popis kurzu

 

Úlohou lídra je nadchnúť ľudí pre určitú inšpiratívnu víziu a priviesť ich k jej plneniu, čo si zároveň vyžaduje premyslený plán. Pri práci vo virtuálnom priestore je jeho úloha oveľa ťažšia, pretože tu absentuje priamy, formálny či neformálny, kontakt.

Ak chcete vytvoriť politiku práce na diaľku, ktorá zvyšuje produktivitu, komunikáciu, spoluprácu a angažovanosť, musíte svojim ľuďom prejaviť náklonnosť a poskytnúť im potrebnú podporu, ktorá sa trochu líši od tradičného formátu face to face.

Program Som Líder vo virtuálnom priestore je zameraný na zvýšenie sebauvedomenia človeka a skúmanie jeho líderských kvalít vo virtuálnom kontexte. Pomáha lídrom plánovať kultúru virtuálnych tímov tak, aby dosahovali čo najlepší výkon.

 

Obsah kurzu

Program je zostavený z dvoch častí:

Prvá časť – Portrét Lumina Spark vaše osobnostné kvality- obsahuje 3 jeden a pol hodinové stretnutia.

Tieto stretnutia sú založené na kvantitatívnej analýze vašich kompetencií a personalizovanom rozhovore o kvalitách. Zároveň sú oživené atraktívnou vizualizáciou kvalít týchto lídrov a ich reakcií. Skúmajú a analyzujú sa všetky aspekty líderstva, na základe čoho potom vznikajú akčné plány rozvoja na zlepšenie ich výkonu.

 

Druhá časť – Portrét Lumina Leader vaše lídrovské kvality

V tejto časti lídri absolvujú ďalšie tri koučovacie sedenia a získajú prístup na platformu Lumina Learning Experience. Lídri si stanovujú vlastné ciele súvisiace s ich rozvojom a učia sa interaktívne pomocou aplikácie Lumina Splash App a našej e-learingovej podpore, ktoré boli navrhnuté tak, aby maximalizovali prenos získaných vedomostí späť na virtuálne pracovisko. Počas koučovacieho programu sú stretnutia upravované a prispôsobované tak, aby si lídri vytvorili svoju jedinečnú cestu vedenia.

 

Cena programu zahŕňa:

 

Portrét Lumina Spark, ktorý pracuje s vašimi osobnostnými kvalitami

Portrét Lumina Leader vám umožní nahliadnuť do vášho jedinečného štýlu vedenia. Odhalí vám, čo vás brzdí, aké sú vaše slabiny a ukáže vám cestu, ako sa im vyhýbať. Tento program zlepšuje sebapoznanie, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru pri vedení svojich zamestnancov v časoch narastajúcej konkurencie a neistoty.

Spätná väzba s Portrétom Lumina Leader 360, od ľudí na podobných pozíciách, dáva lídrom príležitosť, aby sa na seba pozreli očami druhých a videli skutočné dôsledky svojho štýlu vedenia.

 

Čo vám tento program prinesie:

 • pochopíte, ako vaša osobnosť ovplyvňuje váš štýl vedenia
 • naučíte sa dôverovať svojmu vlastnému autentickému štýlu vedenia
 • naučte sa, ako maximalizovať svoje silné stránky pri vedení a ako odstrániť nedostatky

 

Vďaka programu  si účastníci začnú lepšie uvedomovať svoj jedinečný štýl vedenia a získajú návod, ako viesť ľudí prirodzene a autenticky. Je zameraný na štyri oblasti vedenia: Vedenie s nasadením, Vedenie k splneniu cieľov, Vedenie zapojením ľudí, Vedenie s víziou.

 

Staňte sa lídrom, ktorý je prínosom pre svoju organizáciu

 

Cieľová skupina

Koučovací program – Som líder vo virtuálnom priestore, je určený lídrom, ktorí pracujú na diaľku alebo majú v tíme členov, ktorí pracujú z domu. Je vhodný najmä pre tých, ktorí čelia výzvam spojeným s globálnou krízou, a predtým nemali možnosť viesť svoj tím virtuálne.

 

Ďalej je určený pre tých lídrov ktorí:

 • vedia, že bez manažérskeho základu len ťažko povedú tím k úspechu
 • sa len nedávno dostali do vedúcej pozície a potrebujú v sebe objaviť a posilniť líderské schopnosti
 • majú záujem o svoj rozvoj
 • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
 • chcú vedieť ako motivovať svojich kolegov a svoj tím
 • chcú zvládať náročné situácie v sociálnej interakcii a komunikácii
 • chcú spoznať základné štýly vedenia ľudí a vedieť ich situačne používať
 • CHCÚ BYŤ SKVELÍ LÍDRI

 

Cena: 780€ (s DPH)

 

Poznámka k cene
V cene je zahrnutý Lumina Spark – 35 stranový profil vašich osobnostných kvalít a Lumina Leader váš 57 stranový profil lídra.