Back to Events

15 Mar - 15 mar

Vavrinecká 2, 900 91 Limbach, Pezinok

Michal Graus

Mentálna pohoda a zdravie pracujúcich z domu

Tento kurz je zameraný na to, ako zlepšiť pohodu a duševné zdravie zamestnancov pracujúcich z domu.

 

Výhody starostlivosti o pohodu zamestnancov pracujúcich z domu:

 

Práca na diaľku má mnoho výhod pre spoločnosti aj pre zamestnancov.

Zamestnanci pracujúci z domu môžu najmä ušetriť peniaze a byť menej stresovaní, pretože nemusia každodenne dochádzať do zamestnania.

 

Okrem toho si zamestnanci môžu vďaka flexibilnejšiemu usporiadaniu práce vytvoriť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. O výhodách práce na diaľku sa teda dá veľa rozprávať.

 

Existujú však aj riziká.

 

Zamestnanci sa môžu cítiť izolovaní pri práci z domu, môžu trpieť nedostatkom štruktúry pracovného dňa a môže byť pre nich ťažké jasne oddeliť pracovný a domáci život.

 

Bohužiaľ, nie vždy sa všetko darí. Vo veľa prípadoch sa stáva, že zamestnanec, ktorý pracuje z domu a necíti sa v pohode, aj napriek tomuto stavu, je málo pravdepodobné, že sám od seba požiada o pomoc a upozorní na problém personálne oddelenie alebo svojho nadriadeného.

 

Preto je dôležité, aby sa spoločnosti aktívne starali o pohodu svojich zamestnancov, aj keď pracujú na diaľku.

 

Účastníci tohto kurzu sa dozvedia, aké problémy môže mať práca z domu na ich fyzické a duševné zdravie a ako tieto problémy riešiť. Tento kurz bude pre nich dobrým začiatkom k vytvoreniu si dobrého vzťahu s prácou na diaľku.

Obsah kurzu

Tento kurz je rozdelený do šiestich častí:

  1. V prvej časti školenia sa zameriame na výhody a nevýhody, ktoré prináša práca z domu zamestnancom.
  2. V druhej časti sa budeme zaoberať stratégiami na prekonanie nástrah a prekážok práce z domu, ktoré negatívne ovplyvňujú mentálnu pohodu a zdravie zamestnancov.
  3. V tretej časti poskytneme účastníkom rady a usmernenia, ako si vytvoriť vlastný, pre ich mentálnu pohodu a zdravie prospešný plán pre prácu z domu.
  4. V štvrtej časti sa budeme zaoberať tým, čo môže manažér urobiť, aby podporil mentálnu pohodu a zdravie zamestnancov pracujúcich z domu.
  5. V piatej časti sa zameriame na to, ako ovplyvňujú osobnostné kvality zamestnancov, ich mentálnu pohodu a zdravie pri práci na diaľku.
  6. V šiestej časti sa budeme zaoberať technikami ktoré nám môžu pomôcť k väčšej koncentrácii na prácu, k docieleniu harmónie a duševnej rovnováhy a k ozdraveniu nášho fyzického tela a mysle.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený:

  • Pre zamestnancov, ktorý pracujú z domu, či už 5 dní v týždni alebo len časť pracovného času.
  • Pre manažérov a lídrov, malých a väčších tímov zamestnancov ktorí pracujú na diaľku.
  • Pre HR oddelenia, ktorým záleží na tom, aby bolo postarané o každého zamestnanca vrátane tých, ktorí pracujú na diaľku.
  • Pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podnikajú z domu.

 

Cena: 28€