Čo sa naučíte počas certifikácie

☑️ Prepájať psychometrické meranie Lumina Spark s rozvojovými témami a riešeniami

☑️ Porozumieť a interpretovať Portréty Lumina Spark

☑️ Viesť koučovacie rozhovory pri individuálnom rozvoji

☑️ Facilitovať a viesť tímový rozvoj s využitím Lumina Spark nástroja

☑️ Využívať pri rozvojovom procese Lumina Spark digitálne nástroje Spark Coach, Cesta vedomej zmeny, GROWS, Splash

☑️ Pracovať v prostredí Lumina Learning portál – online účet konzultanta

☑️ Využívať a narábať so zdrojmi Lumina Learning – karty, plachty, workbooky, prezentácie, videá…

Certifikácia sa skladá z nasledovných teoretických a praktických častí :

☑️ Model Lumina Learning a Lumina Spark

☑️ Portrét Lumina Spark

☑️ Vedenie individuálneho rozvoja metodikou Lumina Spark

☑️ Vedenia tímového rozvoja a tímového koučingu metodikou Lumina Spark

☑️ Podporné digitálne nástroje Splash, Spark Coach, Cesta vedomej zmeny

☑️ Technické zvládnutie systému generovania portrétov, tvorby rôznych projektov pre klientov

☑️ Certifikačná skúška

Čo všetko vám certifikácia prinesie:

☑️ Váš vlastný osobnostný portrét Lumina Spark + Pracovný zošit

☑️ Licenciu na používanie Lumina Spark rozvojových programov

☑️ Online účet konzultanta – umožňuje vytvárať, upravovať a sťahovať potrebné materiály a spravovať vašu klientskú databázu

☑️ Prístup k mesačným webinárom, kde budete súčasťou globálnej komunity certifikovaných konzultantov, ktorí zdieľajú svoje nápady, návody, skúsenosti a užitočné informácie

☑️ Lumina Spark karty a veľká názorná farebná plachta na zem, ktoré sa využívajú pri práci s klientami

☑️ Materiály pre vás a vašich klientov

☑️ V kombinácii s vedomosťami o individuálnych potrebách vašich klientov prináša Lumina Spark inšpiratívne dizajny a návrhy realizované s kompetentnosťou, profesionalitou a nadšením

Cvičenie s kartami na mate Lumina Spark - Tímový rozvoj

Kto vás bude sprevádzať certifikáciou?

Ďalšie pripravované podujatia