Back to Events

5 Feb - 5 feb

Vavrinecká 2, Limbach 900 91, Slovensko

Marcela Ruzkova - Lumina Learning Slovakia Partner

Marcela Ružková

Ako sa stať dobrým lídrom – Lumina Leader

 Otvára sa podľa záujmu

(Dátum je orientačný)

 

Postúpili ste v zamestnaní na manažérsku pozíciu? Vaši kolegovia teraz pracujú pod vašim vedením? Na workshope spoznáte vaše lídrovské kvality a váš potenciál. Ukážeme vám cestu ako sa stať dobrým lídrom.

 

Každý účastník kurzu obdrží portrét Lumina Leader v hodnote 100 EUR. Tento 57 stranový profil lídra je veľkou pridanou hodnotou nášho kurzu.Lumina Leader vám umožní pochopiť do hĺbky váš prirodzený štýl vedenia. Ukáže vám, ako svoj tím viesť sebaisto a autenticky a naučí vás, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia potrebám zamestnancov a organizácie.

 

Obsah kurzu

Lumina Leader vám poskytne informácie, ku ktorým sa len tak ľahko nedostanete. Umožní vám nahliadnuť do vášho jedinečného štýlu vedenia. Odhalí vám, čo vás brzdí, aké sú vaše slabiny a ukáže vám cestu, ako sa im vyhýbať. Tento program zlepšuje sebapoznanie, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru pri vedení svojich zamestnancov v časoch narastajúcej konkurencie a neistoty.

Na kurze:

 • pochopíte, ako vaša osobnosť ovplyvňuje váš štýl vedenia
 • naučíte sa dôverovať svojmu vlastnému autentickému štýlu vedenia
 • naučte sa, ako maximalizovať svoje silné stránky pri vedení a ako odstrániť nedostatky

Vďaka programu Lumina Leader si účastníci začnú lepšie uvedomovať svoj jedinečný štýl vedenia a získajú návod, ako viesť ľudí prirodzene a autenticky. Je zameraný na štyri oblasti vedenia: Vedenie s nasadením, Vedenie k splneniu cieľov, Vedenie zapojením ľudí, Vedenie s víziou.

 

Spätná väzba od ľudí na podobných pozíciách s Lumina Leader 360 dáva lídrom príležitosť, aby sa na seba pozreli očami druhých a videli skutočné dôsledky svojho štýlu vedenia.

 

Staňte sa lídrom, ktorý je prínosom pre svoju organizáciu

Workshop je určený pre všetkých, ktorí:

 • vedia, že bez manažérskeho základu len ťažko povedú tím k úspechu
 • sa len nedávno dostali do vedúcej pozície a potrebujú v sebe objaviť a posilniť líderské schopnosti
 • majú záujem o svoj rozvoj
 • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
 • chcú vedieť ako motivovať svojich kolegov a svoj tím
 • chcú zvládať náročné situácie v sociálnej interakcii a komunikácii
 • chcú spoznať základné štýly vedenia ľudí a vedieť ich situačne používať
 • CHCÚ BYŤ SKVELÍ LÍDRI

Poznámka k cene

V cene je zahrnutý váš 57 stranový profil lídra, Lumina Leader, v hodnote 100 EUR

Cena: 240€ s DPH