Tímy

Spájame ľudí tak, že medzi nimi búrame bariéry a umožňujeme im autentické spojenie. Vďaka nášmu inovatívnemu modelu dokážu tímy lepšie pochopiť a prijať odlišné názory. Podporujeme práve to, čo je vo vysoko výkonných tímoch najdôležitejšie:

• Zdieľaná vízia a aktívna implementácia

• Zameraná motivácia a spolupráca

Rozpoznávanie tímových výziev

Prichádzame do práce s najlepším úmyslom. No spolupráca s inými ľuďmi prináša termíny a tlak, čo pre nás môže byť obrovskou výzvou. Kombinácia moderných trendov pracovného prostredia pre virtuálne tímy, spolupráca na diaľku a menej častých osobných kontaktov, zvyšuje hodnotu tímových riešení Lumina Learning.

Princípy tímových riešení

Riešenia Lumina Learning vizuálne znázornia osobnosti jednotlivých členov tímu, ich kompetencie a vzájomný vplyv. Budovaním vzťahov a schopnosťou "prečítať" človeka, umožňujeme lepšie porozumenie a spoluprácu. Vďaka lepšej tímovej súdržnosti sa konflikt stáva príležitosťou na kreatívny a konštruktívny dialóg, čo vedie k zvýšenej zodpovednosti a podpore, oceňovaniu vzájomných rozdielov a spoločnému formovaniu úspechu.

Najčastejšie problémy, ktoré riešime:

• Interné záujmy a vyhrotené konflikty
• Zlyhanie vo vzťahoch so zákazníkmi
• Nedostatočný výkon na úrovni jednotlivca alebo tímu
• Nedostatok tímovej súdržnosti a spolupráce
• Nedostatočná komunikácia v rámci tímu
• Stret kultúr v rámci rôznych tímov
• Výzvy súvisiace s prijímaním a adaptáciou tímu
• Tímy vedené s nízkou emocionálnou kompetenciou
• Nedostatok rôznorodosti v tíme

Výhody tímových riešení Lumina Learning

•Lepšia tímová dynamika
•Odbúranie bariér medzi oddeleniami, vytvorenie kolegiálneho ducha
•Rýchly postup od sformovania tímu, cez teóriu, nápady až po realizáciu
•Väčšia súdržnosť tímu
•Posilnenie individuálnych tímových väzieb a kolektívu
•Spájanie tímovej kultúry s víziou, cieľmi a hodnotami

Nástroje Lumina Learning

Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.
Aktívnym hľadaním osobnostných čŕt v komunikácii začali členovia tímu lepšie chápať spôsob, akým ostatní komunikujú a pracujú, a snažili sa vybudovať lepšie vzájomné vzťahy.

LIXIL Japan